top of page

ICST Group

Public·45 members

Cách chăm sóc mai Kim Ngân Lượng Mai Kim Ngân Lượng (Ochna integerrima 'Kim Ngân Lượng') là một loại cây mai cúc phổ biến và được yêu thích trong trang trí vườn cảnh ở Việt Nam. Dưới đây là hướng dẫn cách chăm sóc cây mai Kim Ngân Lượng: Chọn